Ochrana osobních údajů

GDPR informace

Provozovatelem internetového obchodu a internetových stránek je společnost JITY s.r.o., se sídlem Kšely 35, 282 01 Kšely, IČ: 05330629 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel považuje veškeré jemu sdělené a svěřené osobní údaje za přísně důvěrné a zavazuje se s nimi nakládat v souladu s novým nařízením Evropské unie, tzv. GDPR, které je účinné od 25. května 2018 a jehož cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů.

Zákazníkem (subjekt údajů) uvedené osobní údaje (jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail, příp. název firmy, IČ a DIČ) se zpracovávají, využívají a ukládají pouze za účelem zpracování a provedení objednávky, doručení zboží. Údaje jsou případně předávány partnerům podílejícím se na vyřízení objednávky (např. dopravní servis), kteří osobní údaje zpracovávají a využívají pouze za tímto účelem (vyřízení, doručení objednávky).

Sdělené údaje mohou být využity případně pro marketingové účely provozovatele. V případě nesouhlasu s tímto využitím či zpracováním může zákazník toto sdělit kdykoliv prostřednictvím e-mailu, popř. odvolat svůj souhlas.

Osobní údaje nejsou předávány za marketingovými účely třetím osobám.

Správcem osobních údajů je vždy provozovatel (společnost JITY s.r.o.), zastoupen Václavem Kalousem, jednatelem.

Cookies

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie souborů provádí provozovatel za účelem vyhodnocení návštěvnosti příslušné webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit, příp. úpravu webových stránek. Cookie soubory lze kdykoliv v internetovém prohlížeči zakázat.

Provozovatel zpracovává údaje ručně i automatizovaně, vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Zákazník má od účinnosti nového Nařízení o ochraně osobních údajů právo na transparentnost zpracování údajů, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dále má zákazník (subjekt údajů) právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.